Kainynai, normatyvai, sąmatų skaičiavimai

Informacinė statybos kainos skaičiavimo sistema skirta statybų investicinio proceso dalyviams ekonominių skaičiavimų analizei ir kainų nustatymui projektavimo, statybos ir statinio eksploatavimo stadijose

image
image
image

Funkcionalumas

image

Paslaugos

Sąmatų skaičiavimai

Sąmatų skaičiavimo modulis skirtas vykdyti statybos darbų kainų apskaičiavimus, rengti statinio statybos sąmatas, resursų poreikio žiniaraščius, atlikti statybos darbų kainos ekpertizes, planuoti statybos biudžetą, bei kontroliuoti jo vykdymą. Skaičiavimų funkcionalumas užtikrina sąmatų dokumentų parengimą vadovaujantis statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo principais, rekomendacijomis, darbų sąnaudų. normatyvais, aktualaus bei istorinių laikotarpių kainynais.


Sąmatų skaičiavimų modulio lankstumas leidžia formuoti sąmatas pagal statinio projekto struktūrą, skaičiuoti pagal skirtingus projekto detalumo lygius, įvertinti individualius projekto, projekto techninių specifikacijų ypatumus, panaudoti įvairių informacinių šaltinių duomenis, kaupti, saugoti, atsisiųsti bei spausdinti skaičiavimų rezultatus.

Paslaugos

Atkuriamosios vertės skaičiavimai

Sprendinių funkcionalumas skirtas atlikti konkretaus projekto ar statinio kainos apskaičiavimus pagal aktualaus arba istorinių laikotarpių nekilnojamojo turto atkuriamosios vertės kainynų duomenis atsižvelgiant į konstrukcijų medžiagiškumą ir ypatumus.

image
image

Paslaugos

Statybos darbų kainos skaičiavimai

Sistemos funkcionalumas skirtas statybos darbų kainos apskaičiavimui pagal skaičiuojamosios kainos nustatymo principus rekomendacijas bei reikalavimus. Skaičiavimams naudojama duomenų bazė apima Sistela sąmatų skaičiavimams parengtus darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvus bei kainynus. Sistemos sprendiniai užtikrina duomenų eksportą bei integralumą su kitomis sistemomis.

Žinių bazė

Statinių kainynas (NTK)

Nekilnojamojo turto atkūrimo kaštų (statybinės vertės) kainynas yra skirtas statinių bei jų dalių kainos apskaičiavimams pagal atkuriamosios vertės metodą ir taikomas, siekiant nustatyti esamos fizinės būklės ir esamų eksploatacinių bei naudingumo savybių gyvenamųjų ir negyvenamųjų pastatų bei inžinerinių statinių atkūrimo kaštus, taip pat, įvertinus statinių statybos ypatumus, tinka naudoti planuojant investicijų poreikį statinių statybos ir rekonstrukcijos darbams.

image
image

Žinių bazė

Statinių palyginamieji rodikliai

Statinių statybos skaičiuojamųjų kainų rodikliai skirti statinių statybos darbų investicijų poreikio planavimui, kai nėra parengti detalizuoti projektiniai sprendiniai. Kainų rodikliai pateikiami naujų statinių statybai, esamų statinių rekonstrukcijai ir statinių griovimo darbams Kainynas parengtas pagal statinių paskirtis ir apskaičiuoti kainų rodikliai statinio tūrio, ploto arba ilgio matavimo vienetui.

Žinių bazė

Sustambintų darbų kainynas

Sustambintų statybos darbų kainynas sudarytas apskaičiuojant išlaidas, tiesiogiai susijusias su numatomais statinio statybos darbais ir netiesiogines išlaidas, kurias pagrįstai galima būtų priskirti statinio statybos darbams.Kainų apskaičiavimuose įvertintas medžiagų, gaminių, įrenginių, mechanizmų poreikis darbo vienetui bei orientacinė darbų trukmė žmogaus darbo valandomis.

image
image

Žinių bazė

Renovacijos darbų kainynas

Kainynas parengtas vadovaujantis statybos skaičiuojamųjų kainų nustatymo principais ir apima pagrindinius atskirų pastato konstrukcijų: cokolio, sienų, grindų, langų, stogų, inžinerinių sistemų atnaujinimo darbus, taip išlaidas, numatomas atsinaujinančių energijos šaltinių diegimui, šildymo katilų įrengimui.

Apie projektą

bimgates.lt - tai informacinė statybos kainos skaičiavimo sistema skirta statybų investicinio proceso dalyviams ekonominių skaičiavimų analizei ir kainų nustatymui projektavimo, statybos ir statinio eksploatavimo stadijose

Sistemoje galima atlikti įvairius statybos ekonominius bei naudingumo skaičiavimus, kainų vertinimus, palyginimus, sąmatų, investicijų planavimo bei kitus apskaičiavimus.

Sistemos turinį sudaro visuose statinio gyvavimo ciklo etapuose vykdomiems ekonominiams skaičiavimams skirta normatyvinė resursų poreikio, kainų duomenų bazė.

Projektą vysto UAB Sistela ir UAB InnoBIM

image

Išbandykite nemokamai 10 dienų

Prisijungti Registruotis